(02.09-18.09.2011) Jerzy Czuraj - Obrazy z różnych domów

 

Na wystawie tego związanego z regionem, zmarłego przed dwu laty artysty, zaprezentowane zostanie sześćdziesiąt obrazów i kilka rzeźb wybranych z całokształtu jego twórczości, wypożyczonych z przeszło dwudziestu kolekcji prywatnych i państwowych. Prezentację uzupełni projekcja filmu poświęconego Czurajowi „Twardość przestrzeni” autorstwa Marcina Kossowskiego oraz muzyka z płyty „Transwizja Suskowola”, którą Czuraj nagrał wspólnie z Bobim Peru (Maciej Sinkowski). Muzyka towarzysząca malarstwu Czuraja związana była z próbą budowy pewnego rodzaju ekspresji, niemożliwej do uzyskania wyłącznie na drodze farby i koloru.

 

„Obrazy z różnych domów” to projekt zainaugurowany rok temu w Galerii Promocyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, miejscu, gdzie Czuraj pracował po zakończeniu studiów w warszawskiej ASP. Kolejne miejsca, w których wystawa była dotychczas prezentowana (Kielce, Suskowola, Kazimierz Dolny), jak i następne, gdzie dopiero zagości (ponownie Warszawa, Galeria „Test”), związane były z jego życiem i działalnością artystyczną. Każdorazowo projekt ulega modyfikacjom określonym możliwościami ekspozycyjnymi kolejnych galerii, w każdej z ekspozycji uwzględniane są obrazy pochodzące z miasta lub regionu, w którym jest organizowana. Taką logikę określają założenia wystawy, kuratorzy starają się dotrzeć do szerokiego kręgu posiadaczy dzieł Czuraja rozproszonych głównie w licznych kolekcjach prywatnych. Dzięki temu rozwiązaniu, każdorazowo można obejrzeć wystawy „nowe”, powstałe w zmieniających się konfiguracjach, z korzyścią dla całokształtu tego przedsięwzięcia. Twórczość Jerzego Czuraja jest wpisana w nurt szeroko pojmowanego malarstwa kolorystycznego, ekspresjonistycznego i symbolicznego, swoimi korzeniami sięga do sztuki XIX i XX wieku, nie ma jednak charakteru biernej kontynuacji czy naśladownictwa. To twórczość bezkompromisowa, oryginalna, często bardzo osobista, w warstwie formalnej atrakcyjna, dostępna, przemawiająca do każdego odbiorcy, trudniejsza w odbiorze interpretacyjnym. Synkretyzm religijny i kulturowy, mieszanie rzeczywistości z przeszłością i fantazją, określają wiele kompozycji Czuraja. Wypełnione emocjami pejzaże i realizacje abstrakcyjne, choć nie wolne od treści symbolicznych, przemawiają do nas fundamentalnym językiem malarstwa – kolorem. Radomskiej wystawie towarzyszyć będzie drugie, poszerzone wydawnictwo albumowe poświęcone twórczości Jerzego Czuraja. Kuratorami wystawy są przyjaciele artysty : Wojciech Janik, Mariusz Jończy i Andrzej Mitan. Aranżacją i realizacją kolejnych odsłon „Obrazów z różnych domów” zajmuje się Mariusz Jończy.