(03.02 - 23.04.2017) JACEK JAGIELSKI. ULOTNA TRWAŁOŚĆ HORYZONTU. Prace z lat 1984 - 2017


JACEK JAGIELSKI. ULOTNA TRWAŁOŚĆ HORYZONTU
Prace z lat 1984 - 2017

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
Wernisaż: 3 lutego 2017 roku, godz. 17.00.
Wystawa czynna do 23 kwietnia 2017 roku.
Kuratorka wystawy: Anna Podsiadły

Retrospektywa Jacka Jagielskiego obejmuje dwie równoległe odsłony twórczości artysty, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej
Elektrownia w Radomiu.  Autor eksponuje ponad dwadzieścia obiektów i realizacji przestrzennych z lat 1984–2016, z czego kilka jest pokazanych w Elektrowni. Jak pisze kuratorka wystawy Anna Podsiadły: Jagielski prezentuje obiekty skompilowane z materii tradycyjnych, jak ceramika, kamień, metal, drewno, z elementami gotowymi – fragmentami mebli, lustrami, ptasimi piórami, dywanem, laską. Jego prace – konstruowane na zasadzie specyficznych zestawień i  subtelnych transformacji, kontrastów i napięć pomiędzy materiałami, z użyciem prostych reguł fizyki – zadają kłam naszym zmysłom, pozwalają ulec złudzeniu, że prawo grawitacji nie istnieje. Trwają w zawieszeniu, naprężeniu lub delikatnie balansują. Ważną część obiektów artysty stanowią tytuły prac. To one wyznaczają kierunek ich różnorakich interpretacji, ottwierają całe ciągi metaforycznych skojarzeń, skłaniają do intelektualnej refleksji.

Jacek Jagielski (ur. 1956 – w latach 1979–1984 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom z wyróżnieniem z zakresu rzeźby i rysunku uzyskał w pracowniach prof. Józefa Kopczyńskiego i prof. Jarosława Kozłowskiego w 1984. Od 2008 jest profesorem
zwyczajnym. Pracuje na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych macierzystej uczelni, gdzie prowadzi pracownię rzeźby. Pełnił liczne funkcje, m.in. prodziekana i dziekana wydziału oraz prorektora ds. artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mieszka w Poznaniu, wystawia w kraju i za granicą.
Brał udział w wielu wystawach i przeglądach sztuki za granicą, m.in. w Danii, Estonii,
Japonii, Francji, Niemczech, Słowacji, Szwecji.

W Polsce jego prace były prezentowane,  m. in. W Muzeum Narodowym w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces w Poznaniu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęcie Narodowej Galeria Sztuki w Warszawie, Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu, Galerii AT w Poznaniu, Galerii Działań w Warszawie, Galerii XX1 w Warszawie, Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
Prace artysty znajdują się w zbiorach publicznych w Polsce i za granicą, m.in. w Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski w Warszawie, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Galerii AT w Poznaniu, a także w licznych kolekcjach prywatnych polskich i zagranicznych, m.in. w Czechach, Niemczech, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii.
 Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2009, srebrny Medal za Długoletnią Służbę 2011, I nagrodę w konkursie Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 2013, srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis 2014.