(03.06.2016) Czerwiec'76 w Radomiu, czyli narodziny demokratycznej opozycji. Stanisław Pyjas-niepoKORny bohater.


Czerwiec'76 w Radomiu, czyli narodziny demokratycznej opozycji.
Stanisław Pyjas-niepoKORny bohater.


Projekcja filmu „Gry uliczne” (Filmoteka Szkolna)
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego
Organizatorzy: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
Partnerzy: Filmoteka Narodowa i Polski Instytut Sztuki Filmowej

Termin i miejsce: 3 czerwca 2016 r., Kino Studyjne przy Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, ul. Mikołaja Kopernika 1, Radom


Harmonogram wydarzenia:

I. pokaz

9.00-9.10 – prezentacja projektu Filmoteka Szkolna i wprowadzenie do filmu „Gry uliczne” – Anna Równy, Lider Filmoteki Szkolnej na Mazowszu
9.10-9.20 – wprowadzenie w kontekst historyczny filmu „Gry uliczne” (Komitet Obrony Robotników, biografia Stanisława Pyjasa) i przybliżenie okoliczności związanych z wydarzeniami czerwcowymi w  Radomiu w 1976 roku – Bogusław Bek IPN, Delegatura w Radomiu
9.20-11.00 – projekcja filmu „Gry uliczne”, reż. Krzysztof Krauze
11.00-11.30 – spotkanie z aktorami „Gier ulicznych”: Grażyną Wolszczak, Redbadem Klijnstrą i  Robertem Gonerą; prowadzenie: Anna Równy i Leszek Sikora

II. pokaz
12.00-12.05 – powitanie przedstawicieli władz, gości i uczniów – Włodzimierz Pujanek dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” i Bogusław Tundzios kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu
12.05-12.15 – prezentacja projektu Filmoteka Szkolna i wprowadzenie do filmu „Gry uliczne” – Anna Równy Lider Filmoteki Szkolnej na Mazowszu
12.15-12.45 – spotkanie z aktorami „Gier ulicznych”: Grażyną Wolszczak, Redbadem Klijnstrą i  Robertem Gonerą; prowadzenie: Anna Równy i Leszek Sikora
12.45-12.55 – wprowadzenie w kontekst historyczny filmu „Gry uliczne” (Komitet Obrony Robotników, biografia Stanisława Pyjasa) i przybliżenie okoliczności związanych z wydarzeniami czerwcowymi w Radomiu w 1976 roku – Bogusław Bek IPN, Delegatura w Radomiu
12.55-14.35 – projekcja filmu „Gry uliczne” reż. Krzysztof Krauze