(04.06-18.07.2010) Łukasz Rudecki: FIGURY, N-FIGURY, NIE-FIGURY. OBRAZY Z LAT 2005-2010 - otwarcie wystawy

Łukasz Rudecki: FIGURY, N-FIGURY, NIE-FIGURY. OBRAZY Z LAT 2005-2010
Wystawa czynna: 4 czerwca – 18 lipca 2010
Wernisaż: 4 czerwca 2010, godz. 18.00


Tematem obrazów Łukasza Rudeckiego jest fragmentarycznie ukazana postać nagiej kobiety. Ten akademicki, tradycyjny motyw od kilku lat angażuje autora wystawy organizowanej w pomieszczeniach tzw. „górnego labiryntu”. Paradoksalnie, serie aktów mające rodowód w szkolnych ćwiczeniach służących doskonaleniu własnych umiejętności, odkryły przed młodym, ambitnym artystą przestrzenie dla twórczej kreacji, bogatej w humanistyczne, egzystencjalne i symboliczne treści. Kolejne akty zdają się ilustrować wzajemne relacje między malarzem i modelką. Są dyskretnym zapisem więzi, nastrojów, przemyśleń, także doświadczeń dotyczących funkcji koloru i światła w malarstwie, roli figuracji, aspektów kobiecości, symbolu i aluzji w sztuce. Ciało modelki, eksponowane w kolejnych odsłonach „Figur”, „n-Figur”, „nie-Figur” ulega przeobrażeniom, zmieniają się relacje między malarzem, modelką i otaczającą ją anonimową przestrzenią. Elementy syntezy, redukcji, fascynacja sztuką abstrakcyjną, wprowadzają do tego świata ciekawe narracje prowadzące do interesujących rozwiązań i decyzji.

Łukasz Rudecki urodzony w 1979 roku w Radomiu. Absolwent Katedry Sztuki (obecnie Wydział Sztuki) Politechniki Radomskiej. Studia w latach 1999-2004. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Aleksandra Olszewskiego i grafiki warsztatowej prof. Krzysztofa Wyznera. Od 2005 roku pracuje na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku. W 2009 roku obronił na macierzystej uczelni pracę doktorską zatytułowaną „n-Figury, konkret, aluzja symbol w moim malarstwie”.