(06.07 - 18.08.2012) Aleksander Olszewski, 060720121800A
leksander Olszewski, 060720121800 
Wernisaż: 6 lipca 2012, godz. 18.00

 Wystawa czynna do 18 sierpnia 2012


Wystawa przybliża fragment artystycznego dorobku Aleksandra Olszewskiego na dwa lata przed jubileuszem czterdziestolecia jego działalności. Zgromadzone prace, będące subiektywnym wyborem autora, powstały w przeważającej mierze na przestrzeni ostatnich trzech lat. Są to głównie najnowsze cykle grafik komputerowych oraz serie drewnianych reliefów. Na wystawie nie zabrakło również historycznych prac z cyklu Permutacje powstałych w latach 70. 

 

Dominujący w prezentowanych pracach język geometrii pozwala identyfikować twórczość Aleksandra Olszewskiego z tendencjami konstruktywistycznymi w sztuce polskiej i niewątpliwie jest wynikiem tradycji kształcenia w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (od 1996 r. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego).

 

Aleksander Olszewski – urodzony 27 lutego 1944 r. w Radomiu. W latach 1968 – 1974 studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Łodzi na Wydziale Wzornictwa. W 1974 r. uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Kunki
i z projektowania u prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Członek radomskiej Grupy M-5, Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego „Świat” (I poł. lat 80.), Międzynarodowego Stowarzyszenia MTG Kraków. Członek Komisji ds. Zabytków i Sztuki Kościelnej Diecezji Radomskiej. Twórca Katedry Sztuki (obecnie Wydział Sztuki) na Politechnice Radomskiej. Profesor tytularny, obecnie dziekan Wydziału Sztuki i kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii. Inicjator powołania Akademickiej Galerii Sztuki "Rogatka” na tej uczelni. Redaktor Rocznika Wydziału Sztuki „Arteria”. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę komputerową, wzornictwo przemysłowe.