(06.11.2014) Inauguracja działalności w nowej siedzibie przy ul. Kopernika 1


6 listopada 2014 roku

Otwarcie wystawy: Specimen. Próba kolekcji
Godz. 15.00 – wstęp z zaproszeniami

Godz. 17.30 – wstęp wolny 

Wystawa „Specimen. Próba kolekcji” inauguruje działalność wystawienniczą w nowym gmachu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Centrum zostało powołane w 2005 roku m. in. W celu eksponowania, opracowywania, przechowywania i rozbudowy tworzonej niemal od 40 lat kolekcji sztuki, dotychczas organizowanej i zarządzanej przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego, a od 1990 roku w ramach działalności oddziału – Muzeum Sztuki Współczesnej. W jej skład wchodzą tez eksponaty ze zlikwidowanego w 1990 roku radomskiego Biura Wystaw Artystycznych.

 

Kolekcja tworzona latami przez jej kuratorów obejmuje obecnie około 4,5 tys. pozycji, wzbogaca ją niemal 600 dzieł kolekcji własnej „Elektrowni”, w skład której wchodzi także kolekcja przekazana przez radomską Akademicką Galerię Sztuki „Rogatka” i dzieła dokumentujące cykliczne, międzynarodowe plenery przeznaczone dla artystów posługujących się językiem geometrii. Z chwilą przekazania zbiorów Muzeum do Centrum, radomska kolekcja obejmować będzie niemal 5 tys. eksponatów, zyskując rangę jednej z największych kolekcji o tym profilu w Polsce. Trzonem zbiorów są dzieła z dziedzin rysunku i malarstwa, dopełniają je dzieła z zakresu szeroko pojmowanej rzeźby, grafiki i fotografii. Wśród nich znajdują się reprezentatywne zestawy dokumentujące twórczość  kilku pokoleń wybitnych polskich artystów, ilustrujące różne kierunki i nurty sztuki współczesnej, m. in. Sylwestra Ambroziaka, Jana Berdyszaka, Jerzego Beresia, Tadeusza Brzozowskiego, Andrzeja Dłużniewskiego, Edwarda Dwurnika, Wojciecha Fangora, Stanisława Fijałkowskiego, Stefana Gierowskiego, Zbigniewa Gostomskiego, Zbyluta Grzywacza, Władysława Hasiora, Łukasza Korolkiewicza, Zbysława Marka Maciejewskiego, Jadwigi Maziarskiej, Jerzego Nowosielskiego, Erny Rosenstein, Leszka Sobockiego, Jana Tarasina, Henryka Stażewskiego, Zbigniewa Warpechowskiego, Andrzeja Wajdy, Jacka Waltosia, Ryszarda Winiarskiego, Krzysztofa Zarębskiego, Rajmunda Ziemskiego.  Zestawy uzupełniają skromniejsze reprezentacje innych ważnych przedstawicieli sztuki polskiej, także zagranicznej. Ważną część kolekcji zajmują artyści związani z Radomiem i regionem. Wystawa „Specimen. Próba kolekcji” jest pierwszą próbą  prezentacji połączonych kolekcji w przestrzeniach nowego Centrum. Jest wyborem, cząstką zbiorów i konfrontacją wybranych twórczych osobowości, także konfrontacją z niełatwą do aranżacji przestrzenią nowego obiektu. „Specimen. Próba kolekcji”  to subiektywny, jednorazowy wybór kuratorski, propozycja, być może bardziej sygnalizująca i zapowiadająca szerokie poznanie zbiorów, które będzie miało charakter cykliczny, niż podsumowująca czy wyczerpująca badania w ramach tego zagadnienia. Inauguracyjna prezentacja Kolekcji z założenia nie posiada profilu chronologicznego ani tematycznego, jest otwarciem, którego liczne wątki i ścieżki będą kontynuowane i rozwijane wraz z jej kolejnymi odsłonami i rozbudową.
Otwarciu wystawy będzie towarzyszył koncert Ryszarda Ługowskiego na gongach tybetańskich.