(09-20.07.2012) Miejski Plener Plastyczny „Energia ciszy”Miejski Plener Plastyczny „Energia ciszy”
Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu
oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Zapraszamy do udziału w plenerze plastycznym, który jest propozycją aktywnego uczestnictwa w procesach tworzenia form projektowych (malarstwo, rysunek, collage, instalacja, happening, fotografia, inne) skierowaną do młodych ludzi uzdolnionych plastycznie, których różne przyczyny zmuszają do przebywania w mieście w czasie wakacji. Plener będzie zlokalizowany na terenie tymczasowo użytkowanym przez MCSW „Elektrownia” przy ul. Domagalskiego 5. Przewiduje się: sesje plenerowe warsztatowe (rysunek, malarstwo), spotkania kameralne służące integracji działań, korekty oceniające wyniki pracy, rozmowy o sztuce (sztuka współczesna, podstawy kompozycji plastycznej, techniki i technologie plastyczne, pogadanki na wystawie sztuki, itd.), projekcje materiałów dydaktycznych i informacyjnych z zakresu sztuki współczesnej.

Grupa uczestników (17-20 lat) będzie liczyła 15 osób. Zgłoszenia do 22 czerwca br.

Głównym realizatorem projektu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu. Z zasobów tej placówki będzie pochodził sprzęt plenerowy, materiały i przybory do twórczości plastycznej oraz część materiałów dydaktycznych. Bazą pleneru będzie teren zamknięty użytkowany przez MCSW „Elektrownia”. Tam będzie przechowywany sprzęt plenerowy i rezultaty pracy uczestników.
W salach wystawowych przewiduje się spotkania o charakterze poznawczo – dydaktycznym
i projekcje. Zajęcia plenerowe będą się odbywały od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 19.00
na terenie MCSW. W przerwie (13.00-14.00) przewidywany jest wspólny obiad.

Koszt uczestnictwa w plenerze wynosi 250 złotych.

Szczegóły techniczne (zgłoszenia, forma uczestnictwa, opłata, itp.) wyjaśni kurator pleneru
art. plastyk Jan Andrzej Jasiński (e-mail: jandrzejasinski@wp.pl, tel. 605520701).