(2.09.2010) Syrenka w „Elektrowni”

 

Syrenka w „Elektrowni”
W ubiegłym roku na początku września odbyła się w Berlinie wielka wystawa polskiej sztuki współczesnej Sieges Ikonen (Ikony zwycięstwa). „Elektrownia” partycypowała w tym projekcie, m.in. wypożyczając ze swojej kolekcji prace Ryszarda Ługowskiego. Wcześniejsza, skromniejsza wersja wystawy była prezentowana w 2007 r, w „Elektrowni”. Niedawno główny organizator wystawy – Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP – wydał kolejny numer nieregularnika „Tytuł Roboczy”, który zawiera wyczerpującą dokumentację berlińskiego wydarzenia. Jak czytamy w przedmowie: Najlepiej ducha tej wystawy oddaje szablon Tomasza Sikorskiego, znany sprzed lat, tu powtórzony na przykurzonych szybach – warszawska syrenka w geście ulgi wyrzuca w powietrze symbole walki; tarczę i miecz. Nic więc dziwnego, że ten motyw, wymyślony przez autora w 1985 r. (sic!) miał się znaleźć na okładce wspomnianego wydawnictwa. Niestety, egzemplarze, które otrzymała „Elektrownia” w ramach uczestnictwa w projekcie, z powodu pośpiechu drukarzy miały czyste okładki. Z pomocą przyszedł sam autor – Tomasz Sikorski, który 2 września przyjechał do nas z szablonem i zestawem puszek z farbą w spraju. Własnoręcznie naniósł motyw niebieskiej syrenki. Dzięki życzliwości Tomasza okładki naszych egzemplarzy mają charakter autorskich „odbitek”. Dla naszej biblioteki specjalnie zachowaliśmy jednak dwa numery bez syrenki, które potraktowaliśmy nieco żartobliwie jako bibliofilskie „białe kruki”.