(20.08-16.10.2016) Jenny Brockmann, „Widzialne i doświadczalne”

 

Jenny Brockmann, „Widzialne i doświadczalne”

Czas trwania wystawy:  20.08-16.10.2016

Otwarcie: 20.08.2016, godz. 18.00

Kuratorka: Maria Franecka

 

Wystawa pt. „Widzialne i doświadczalne” jest pierwszą w Polsce prezentacją twórczości  mieszkającej w Berlinie Jenny Brockmann. Artystka  przenosi interakcje międzyludzkie i procesy zachodzące w organizmie na sytuacje przestrzenne. W eksponowanych na wystawie pracach eksploruje na różne sposoby relacje  ciała i świadomości. W myśl filozofii fenomenologicznej stara się zakwestionować dychotomiczny podział na ciało i umysł.

Na parterze i pierwszym piętrze „Elektrowni” pokazane zostaną z instalacje, które zachęcają do koncentracji na doświadczeniach ciała w danym otoczeniu. Twórczość Jenny Brockmann zaprasza do spojrzenia z nowej perspektywy na własne, po części nieuświadomione, reakcje i automatyzmy zachowania. Zachęca również do podjęcia próby powrotu do równowagi sensorycznej – jak pisze fiński architekt Juhanni Pallasmaa, jej brak jest  wynikiem  dominacji zmysłu wzroku w naszej kulturze i prowadzi do poczucia wyobcowania.

Na drugą część wystawy składają się obiekty, które odnoszą się do poszczególnych procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Jenny Brockmann rozkłada cielesność na części pierwsze i analizuje poszczególne jej funkcje i aktywności. Zaprezentowane prace inicjują wiele pytań, między innymi dotyczących nieuświadomionych procesów, które decydują o naszym człowieczeństwie. Artystka podkreśla fizyczny aspekt człowieczeństwa i fakt, że nasze bycie w świecie i świadomość są nierozerwalnie związane z ciałem.

 

Jenny Brockmann (ur. 1976 r.) – artystka. Studiowała sztuki wizualne na Universität der Künste w Berlinie; tytuł uzyskała u Rebekki Horn. Dyplomowana architektka na Technische Universität w Berlinie. Wystawy m.in. w: Kasko, Bazylea; St. Pancras, Londyn; Haus am Lützowplatz, Berlin; The Genia Schreiber University Gallery, Tel Awiw; Hudson River Center for Contemporary Art, Peekskil (USA); Kaohsiunh Museum of Fine Arts, Tajwan; Schering Stiftung, Berlin.

 

„Projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. goethe.de/swietujemy”

 

ZOBACZ ZAPOWIEDŹ FILMOWĄ WYSTAWY...