(22-25.09) Global Communication Festival


 

 

W dniach 22 – 25 września br. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu realizowany będzie międzynarodowy projekt artystyczny Global Communication Festival. Pokazy otwarte dla publiczności odbędą się 23 i 24 września.

 

 

„Global Communication Festival 2011 to międzynarodowy festiwal sztuki otwartej, sztuki, której najważniejszym założeniem jest włączenie w jej powstawanie zarówno publiczności, jak i otaczającej przestrzeni przy użyciu takich środków wyrazu jak performance, instalacja, dźwięk czy video. Dzięki współuczesnictwu widza w procesie jej powstawania, sztuka otwarta nie jest obojetna społecznie i angażuje każdego, niezależnie od preferencji i gustów. Ten proces zaangażowania sprawia, że widz sam staje się artystą i współdecyduje o dalszym kierunku, w jakim rozwija się dane działanie artystyczne. Dzięki takiej perspektywie i takim założeniom programowym odwrócony zostaje schemat obowiązujący na większości festiwali – artysta przestaje być kimś uprzywilejowanym, jest on tylko siłą sprawczą, momentem napędowym, inicjatorem pewnej otwartej sytuacji, o której dalszym ciągu i przebiegu decydują widzowie. Stąd też nazwa Global Communication Festival (Festiwal Globalnej Komunikacji). Jego założeniem jest prezentacja sztuki nieograniczonej konwencją, modą, polityką czy sprawami codziennego życia – z drugiej strony jednak nieoddzielonej całkowicie od tych spraw. Sztuka, która przestaje pełnić funkcje komunikacyjne przestaje być bowiem sztuką. Oznacza to, że sztuka prezentowana na festiwalu jest sztuką otwartą w tym sensie, że stwarza pewną otwartą sytuację komunikacyjną, którą wypełnić treścią ma publiczność. Ta sztuka ma więc sprawiać, że publiczność w procesie współtworzenia sztuki, komunikuje się sama ze sobą. Społeczność, w której zachodzi taka komunikacja, nazywa się społecznością otwartą. Najważniejszym zadaniem festiwalu jest stworzenie platformy do powstania takiej społeczności. Festiwal składa się z kilku komplementarnych cześci. Pierwszą z nich będzie „PAS Project”– kontynuacja Performance Art Studies prowadzonych przez światowej sławy artystę BBB Johannesa Deimlinga. Pierwsza odsłona tego projektu odbyła się podczas edycji Global Communication Festival w 2009 roku. W tym roku artysta zaprasza do uczestnictwa w projekcie 4 artystów z Polski i Niemiec, z którymi w ciągu dwóch dni będzie pracował nad wytworzeniem działań wykorzystujących kontekst postindustrialnej siedziby MCSW „Elektrownia”. Będą więc to projekty „dedykowane” przestrzeni i miejscu. Drugim z elementów festiwalu będzie projekcja sztuki video Davida Moznego, czeskiego filmowca i artysty wizualnego, znanego z oryginalnych produkcji oraz bezkompromisowego podejścia do narracji, obrazu i dźwięku. Jest to więc projekt „dedykowany” formom odbioru obrazu. Część trzecią stanowić będą prezentacje performatywne, kuratorowane przez Frantiska Kowolowskiego, jednego z najbardziej znanych przedstawicieli czeskiej sztuki akcji – a jednocześnie cenionego kuratora Dum Umeni w Brnie. W ramach prezentacji zostanie również przedstawiony kilkudniowy projekt Pasożyta Arka, polskiego twórcy od lat konsekwentnie rozwijającego idee „sztuki pasożytniczej”. Ta część „dedykowana” będzie formom współuczestnictwa w sztuce. Wreszcie na zakończenie festiwalu publiczności zostanie zaprezentowany multimedialny set dźwiękowy (live-act) wykonany przez wschodzącą gwiazdę polskiej sceny muzyki elektronicznej DJ Teielte z wytwórni You Know Me Records. Jego wystąpienie będzie zwieńczeniem i podsumowaniem serii występów, które rozwija i prezentuje od kilku lat. Na Global Communication Festival przedstawi on ostatnią odsłonę swojego projektu. Ta część będzie więc „dedykowana” sposobom komunikacji poprzez dźwięk. Warto dodać, że w dniach 7 – 10 września 2011 Global Communication Festival po raz pierwszy został zorganizowany także poza granicami Radomia i Polski. Dzięki współpracy z ponad stuletnią instytucją Dum Umeni Mesta Brno było możliwe zorganizowanie edycji zagranicznej festiwalu w Brnie w Czechach. Ta tendencja do realizowania projektu za granicą będzie realizowana także w przyszłości. Planujemy współpracę nad organizacją festiwalu przy pomocy instytucji z Niemiec oraz Słowacji. Dzięki temu projekt w zupełnie nowym wymiarze zrealizuje idee Globalnej Komunikacji poprzez sztukę.

 

Szczegółowy plan wydarzeń otwartych dla publiczności:

 

Wszystkie działania odbędą się w tymczasowej siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, przy ulicy Domagalskiego 5 (za wyjątkiem akcji przeprowadzonych w sobotę 24.09.2011 na ulicy Żeromskiego / Plac Konstytucji 3 Maja).

 

1. Piątek, 23.09.2011, godzina 18.30 – sobota, 24.09.2011, godzina 21.00 (non stop) Multimedialny projekt „Malarstwo Pasożytnicze” - autor: Pasożyt Arek (Polska)

 

2. Piątek, 23.09.2011 – sobota, 24.09.2011, godzina 19.00-21.00 Prezentacja video „Rahova Rudolfin” - autor: David Mozny (Czechy)

 

3. Piątek, 23.09.2011, godzina 18.30 – 21.00 PAS Project – Performance: BBB Johannes Deimling (Niemcy), Marcel Sparman (Niemcy), Martyna Wolna (Polska), Krzysztof Kaczmar (Polska), Adam Gruba (Polska)

 

4. Sobota, 23.09.2011, godzina 15.00 – 16.00 Prezentacje Performance w przestrzeni publicznej, ulica Żeromskiego / Plac Konstytucji 3 Maja Lenka Klodova (Czechy), Jozsef R. Juchasz (Słowacja)

 

5. Sobota, 24.09.2011, godzina 18.00-20.00 Prezentacje Performance: Frantisek Kowolowski (Czechy), Jiri Suruvka (Czechy), grupa Frantisek Lozinski o.p.s. (Czechy), Jozsef R. Juhasz (Słowacja)

 

6. Sobota, 24.09.2011, godzina 19.30 Finał projektu „Malarstwo pasożytnicze” - autor: Pasożyt Arek (Polska)

 

7. Sobota, 24.09.2011, godzina 20.00-21.00 Koncert/Live-act – DJ Teielte/You know Me Records (Polska)