(24.10-13.11.2016) Wiesław Jelonek, 43/69

 
Wiesław Jelonek, 43/69
Wernisaż: 24.10.2016 roku, godz.17.00
Wystawa czynna do 13.11.2016 roku
 
 
Wystawa ma charakter retrospektywny – podsumowuje znaczną część dotychczasowych dokonań twórcy. Prezentowane na niej dzieła to wybrany z artystycznego dorobku, ważny dla autora zbiór prac z lat 1974-2016. Tajemniczy tytuł, jaki artysta nadał wystawie, nierozłącznie związany jest z jego biografią i będzie wyjaśniony podczas wernisażu.
Na wystawę składają się przede wszystkim małe formy rzeźbiarskie oraz medale i plakiety z brązu i mosiądzu. Osobną grupę tworzą wykonane na papierze abstrakcyjne obrazy reliefowe oraz rzeźby-głowy wykonane z nowego dla artysty materiału – papieru gazetowego. Te kompozycje to efekt ostatnich zainteresowań twórcy.
„Charakterystycznym elementem w pracach autora jest dbałość o najtrafniejsze zdefiniowanie właściwej formy określającej idee i tematy zawarte w pracach. Autor cieszy się sztuką. Intuicyjnie odnajduje w konstrukcjach swych prac właściwe brzmienie form, często wprowadza nutę poetycką, nutę niedopowiedzeń, tajemniczy nastrój, nawet anegdotę literacką.  Medale czy plakiety pełne są żartów, aluzji, anegdot” – zaznacza w opinii pracy doktorskiej artysty jej recenzent, znakomity medalier prof. Krzysztof Nitsch. 
 
Wiesław Jelonek
Urodzony w 1947 roku. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – dyplom w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego w 1974 roku. Tworzy rzeźby w kamieniu i metalu, drewnie, żywicach, papierze. Oprócz monumentalnych realizacji szczególne miejsce w jego twórczości zajmują małe formy rzeźbiarskie i medalierstwo. Zasadniczym tematem prac artysty jest człowiek. Tematyka rzeźb pełnych, a także medali i plakiet dotyczy jego kultury, postaw, zachowań, obyczajów itp., a także codzienności. Sposób modelowania dzieł, dbałość o ich formę plastyczną i artystyczny wyraz są dla autora priorytetem. 
Od 1995 roku jest pracownikiem Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego); w kadencji 2008/2012 pełnił również funkcję jego prodziekana. Pracował także jako nauczyciel rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych w Radomiu (obecnie Zespół Sztuk Plastycznych im. Józefa Brandta). Był jednym ze współinicjatorów powołania Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu i jego pierwszym dyrektorem, a także kuratorem radomskiej Galerii Rogatka.
Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawy indywidualne odbyły się m.in. w: Galerii Rogatka w Radomiu, Galerii ASP w Krakowie, Galerii Aktyn w Warszawie, Galerii BWA w Sandomierzu, Galerii Umelcov Spisa w Spiskej Novej Vsi (Słowacja), Galerii Dom Muzealny w Zakopanem, Galerii Kaplica w Orońsku, Galerii Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, Galerii Akademija w Kownie (Litwa).
Brał udział w regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych plenerach rzeźbiarskich, m.in.: Międzynarodowych Plenerach Rzeźby i Malarstwa w Garbatce Letnisko, Międzynarodowym Plenerze Rzeźby w Ummendorf (Niemcy), Międzynarodowym Plenerze w Medilaborce (Słowacja), Międzynarodowym Plenerze Rzeźby w Novej Spiskej Vsi (Słowacja), Międzynarodowym Plenerze Medalierskim w Kremnicy (Słowacja).