(25.09.2014) VIII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu25 września 2014 

VIII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego
w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

 

Sejmik już na stałe wpisał się w kalendarz przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego głównym założeniem jest rozwój i popularyzacja turystyki na terenie Mazowsza. Jest doskonałą platformą współpracy i wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw z zakresu turystyki. Każdego roku organizowany jest w innym miejscu regionu – w tym roku jest to Radom.

 

Podczas tegorocznego sejmiku turystycznego zaprezentowana zostanie „Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”. Wkrótce odbędą się konsultacje społeczne dokumentu. Program obejmuje też prezentację projektu kulturalnego „26-600 STREFA KULTURY”. Na jego zakończenie przewidziano udział w otwarciu wystawy multimedialnej „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja” w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, jednostek samorządu terytorialnego, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, PTTK, Informacji Turystycznej oraz stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz promocji turystyki w subregionie radomskim oraz na terenie całego Mazowsza. Partnerami VIII Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego są: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.