(28.07-30.09.2013) Horyzont wolności


Horyzont wolności
Otwarcie wystawy: 28 czerwca 2013, godz. 17.00

Wystawa będzie czynna do 30 września


Wystawa jest pierwszą odsłoną realizowanego w Radomiu projektu pod wspólnym tytułem „Horyzont wolności” (druga będzie miała miejsce październiku w radomskim Areszcie Śledczym), który powstał w Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie prowadzonej przez prof. Zbigniewa Bajka. Do udziału w wystawie zostali zaproszeni przede wszystkim pedagodzy, doktoranci i studenci związani z krakowską ASP, ale nie tylko. Zaproszenie przyjęli także artyści-pedagodzy z Ostrawy, Łodzi i Gdańska. Część z nich uczestniczyła w poprzednich edycjach projektu: „Wymiary Wolności” oraz „Labirynt Wolności”, które miały miejsce w pomieszczeniach opuszczonego więzienia w Łęczycy oraz w czynnym Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Uczestnicy tego projektu podejmują, jako temat swoich rozważań i działań artystycznych, pojęcie wolności, w kontekście miejsca, gdzie wolność mocno się ogranicza. Kolejna edycja tego przedsięwzięcia odbędzie się w Areszcie Śledczym w Radomiu – placówce nowoczesnej, aczkolwiek borykającej się z problemami, z jakimi najczęściej mają do czynienia takie instytucje: przeludnienie czy niedofinansowanie.


Artyści: Pavel Albert, Zbigniew Bajek, Joanna Banek, Andrzej Bednarczyk, Anna Biela, Zuzanna Gajos, Andrzej Grenda, Mateusz Grymek, Artur Kapturski, Wojciech Kopeć, Piotr Korzeniowski, Kamil Kuzko, Jakub Najbart, Małgorzata Pabich, Jan Podgórski, Marek Sibinský, Mirosław Sikorski, Michał Sroka, Jan Tutaj, Beata Zuba.