(28.10.2011) Koncert na ryby - Andrzej Mitan, Akwarium - Grzegorz Rogala, Krzysztof Zarębski - Ogon, Ryszard Ługowski - gong. Wernisaż wystawy w galeri XX1 w Warszawie

 

28 października 2011, godz.18.00 

28 października w warszawskiej galerii XX1 odbyła się prezentacja krótkometrażowego filmu artystycznego „Koncert na ryby” Andrzeja Mitana. Projekcji towarzyszyły pokaz multimedialnej pracy ”Akwarium” Grzegorza Rogali oraz fotografii dzieła Krzysztofa Zarębskiego pt.„Ogon”. W czasie wernisażu Ryszard Ługowski zagrał też na gongach. Dedykowany Emmettowi Williamsowi projekt Andrzeja Mitana „Koncert na ryby”, realizowany od kwietnia do końca października 2011 roku, był ukierunkowany na wyprodukowanie filmu pod tym samym tytułem, według scenariusza artysty, który jest też autorem, razem z synem Karolem, ścieżki dźwiękowej i wykonawcą partii wokalnych. Dźwięk jest na równi z ruchomym obrazem integralnym elementem kompozycji tego dzieła. W ramach projektu zostały również specjalnie zaprojektowane i wykonane szklane mini-akwaria i styropianowe opakowania na nie, srebrna moneta z inicjałami AM, a także wydrukowano książkę, która dokumentuje przedsięwzięcie. Film został powielony na płytach DVD w nakładzie 750 egzemplarzy. Zgodnie z zamierzeniem autora, w każdym z 96 akwariów wypełnionych wodą z czterech rzek: Zagożdżonki, Radomki, Molnicy i Wisły, została zamknięta płytka z nagranym utworem. W 60 z nich spoczęła na dnie razem z monetą. Każdy z pozostałych 24 pustych pojemników stał się specyficznym opakowaniem dla jednej płytki. Również każdy egzemplarz tej książki został zaopatrzony w kopię filmu. Dla reszty nośników przygotowano tekturowe koperty z nadrukiem. Najpełniejszą formą prezentacji dzieła jest zatem zestaw złożony z akwarium wypełnionego wodą, z zatopioną płytką i monetą, oraz egzemplarza książki. Wydawnictwo ilustruje najważniejsze etapy procesu przygotowania i realizacji „Koncertu na ryby”. Dzięki zamieszczonej bogatej dokumentacji fotograficznej został przywołany genius loci miejsc, w których powstawało dzieło, i ponownie, na kartach książki, spotkali się ludzie, którzy w różnym czasie, jak też zakresie i charakterze uczestniczyli w projekcie. W książce znalazły się także trzy dłuższe teksty, pióra Weroniki Cisłowskiej-Rylskiej, Antoniego Michnika i Romualda K. Bochyńskiego.. Pierwsze są relacjami uczestników dwóch z licznych zdarzeń, w jakie obfitowała realizacja tego zamierzenia, ostatni natomiast próbą interpretacji dzieła artysty. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu prywatnego sponsora. Andrzej Mitan (ur. 1950) jest artystą – poetą dźwięku i performerem, muzykiem – a także animatorem kultury. Wydał wiele płyt artystycznych. Pracuje w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.