(8 –19.07.2013) II Miejski Plener Plastyczny „Energia ciszy”


II Miejski Plener Plastyczny „Energia ciszy”
8 –19 lipca 2013
Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu
oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”  w Radomiu


Zapraszamy do udziału w plenerze malarskim, który po raz drugi odbędzie się w postindustrialnym otoczeniu tymczasowej siedziby „Elektrowni”. Projekt skierowany jest do młodych osób (od 15 lat) uzdolnionych plastycznie i przewiduje sesje plenerowo-warsztatowe (rysunek, malarstwo),  spotkania kameralne służące integracji działań, korektę prac, rozmowy o sztuce (sztuka współczesna, podstawy kompozycji plastycznej, techniki i technologie plastyczne). Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00. Głównym realizatorem projektu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu. Z zasobów tej placówki będzie pochodził sprzęt plenerowy, materiały i przybory do twórczości plastycznej oraz część materiałów dydaktycznych. Tam też w grudniu 2013 r. odbędzie się wystawa prac wszystkich uczestników pleneru, która jednocześnie będzie ostatnim etapem projektu.