Ceny biletów

 


 Ceny biletów wstępu dla zwiedzających wynoszą:

 Ceny biletów wstępu dla zwiedzających wynoszą:

    •    Bilet wystawowy na wszystkie wystawy – 8 zł
    •    Bilet wystawowy na jedną wystawę – 4 zł
    •    Bilet wstępu na wystawę dla rodziny – 5 zł
    •    Bilet wstępu na wystawę + warsztaty, normalny – 8 zł od osoby
    •    Bilet wstępu na wystawę + warsztaty, rodzinny – 5 zł
    •    Bilet wstępu na wystawę + warsztaty, rodzinny (max. 5 osób) – 8 zł
    •    Bilet wystawowy –  Karta Dużej Rodziny – 3 zł
    •    Bilet wystawowy – dzieci do 7 lat – 0 zł
    •    Bilet wystawowy grupowy (min.10 osób) – 3 zł od osoby
    •    Bilet wystawowy –Karta  Rodziny Plus – 3 zł
    •    Bilet specjalny – 1 zł od osoby (Noc Muzeów, przy zakupie biletu do kina - zwiedzanie wystawy, obowiązuje jedynie na wybrane imprezy)
    •    Bilet wstępu na wystawę + warsztaty, normalny (dotyczy Stowarzyszeń, Uniwersytetów, Fundacji) – 5 zł od osoby
    •    Bilet wstępu bezpłatny – 0 zł
    •    Bilet wstępu kino + warsztaty – 12 zł
    •    Bilet Foto – 150 zł za sesję zdjęciową
    •    Bilet wstępu do biblioteki – 1 zł
    •    Bilet wstępu do mediateki – 1 zł
    •    Bilet wstępu na koncert plenerowy – 5 zł
    •    Bilet wstępu na imprezy plenerowe – 2 zł
    •    Wykonanie kserokopii w bibliotece (bez względu na format) 1 strona – 0,50 zł
    •    Bilet w ramach programu „26-600 Strefa Kultury”- 20,00 zł (zakup internetowy do 4 instytucji kultury uczestniczących w programie)
 

Akcja promocyjna: Koleją do kultury są „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. W jej ramach przez najbliższy rok – od 23 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – bilety na wszystkie wystawy prezentowane w „Elektrowni” będzie można kupić w promocyjnej cenie 3 zł.

 
w piątki – wstęp bezpłatny

Ostatni zwiedzający są wpuszczani na wystawy pół godziny przed zamknięciem Centrum.
Zwolnienie z opłaty za wstęp do Centrum przysługuje (za okazaniem stosownych dokumentów): osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305); dzieciom do lat 7.
 


BILETY KINOWE:

- tani poniedziałek: 12 zł, wtorek – czwartek: 14 zł, piątek- niedziela: 17 zł
- filmy dla dzieci 14 zł
- grupowe powyżej pięciu osób - 12 zł

CENY KARNETÓW

- karnety i zaproszenia są ważne po uprzedniej rejestracji w kasie kina
- Po zakupie biletu kasa nie przyjmuje zwrotów
- miejsca na widowni są nienumerowane