Czwarte ogłoszenie o zamówieniu: Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Radomiu przy ul. Kopernika 1