Dotacja celowa – Umowa Nr 115/UMWM/08/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw”