Dotacja celowa – Umowa Nr 117/UMWM/08/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Zakup komputerów do składania książek oraz zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb ewidencji dzieł”