Dotacja celowa – Umowa Nr 138/UMWM/09/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki”