Dotacja celowa – Umowa Nr 139/UMWM/09/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Zakup depozytora na klucze”