Dotacja celowa – Umowa Nr 14/UMWM/02/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki”