Dotacja celowa – Umowa Nr 140/UMWM/09/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia”