Dotacja celowa – Umowa Nr 172/UMWM/11/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Zakup i montaż lady do księgarni dla MCSW Elektrownia”