Dotacja celowa – Umowa Nr 66/UMWM/05/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Rozbudowa kolekcji radomskiej sztuki współczesnej”