Dotacja celowej – Umowa Nr 15/UMWM/02/2017/NW-I-I-D na zadanie pn. „Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych ”