Informacja o powtórzeniu czynności na wykonanie regałów magazynowych