Informacja o udzieleniu zamówienia: „Świadczenie usług poligraficznych na rzecz - Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”