Informacja o udzieleniu zamówienia - Ochrona osób i mienia na potrzeby MCSW Elektrownia w Radomiu.