Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne - Dostawa urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i instalacją, wykonania telefonii IP dla 20 klientów, kontroli dostępu, oraz opracowanie portalu Mediateka