Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wyposażenie kina