Informacja z otwarcia ofert na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA".