Ogłoszenie o drugim unieważnieniu zamówienia: Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Radomiu przy ul. Kopernika 1