Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług poligraficznych na rzecz - Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”