Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Adaptacja zabytkowego kotła w budynku MCSW Elektrownia w Radomiu