Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na całodobowy dozór mienia.