Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup samochodu dla potrzeb MCSW ELEKTROWNIA