Ogłoszenie o wyborze oferty: Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina