Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa mebli biurowych


W wyniku ogłoszonego przetargu na "Dostawę mebli biurowych" wybrany został wykonawca:
 firma Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400, Krosno. 


 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu - kliknij, aby pobrać...
SIWZ - kliknij, aby pobrać...
Szczegółowa specyfikacja techniczna mebli i produktów - kliknij, aby pobrać...
Pozostałe dokumenty - kliknij, aby pobrać...