Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i instalacją, wykonania telefonii IP dla 20 klientów, kontroli dostępu, oraz opracowanie portalu Mediateka


UWAGA UCZESTNICY POSTĘPOWANIA!

W postępowaniu pn.: "Dostawa urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i instalacją, wykonanie telefonii IP dla 20 klientów, kontroli dostępu oraz opracowanie i wykonanie Portalu Mediateka", na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dodanie § 7 A w Załączniku Nr 4 (projekt umowy), o następującym brzmieniu:
(kliknij, aby pobrać cały dokument...)

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ - kliknij, aby pobrać...

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - kliknij, aby pobrać...

POZOSTALE DOKUMENTY - kliknij, aby pobrać...