Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu