Ogłoszenie o zamówieniu: Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na MCSW ELEKTROWNIA - roboty dodatkowe zamówienia dodatkowego zgodnie z protokółem konieczności spisanym dnia 08.06.2011

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty dodatkowe, MCSW ELEKTROWNIA informuje, że zwycięzcą przetargu jest firma ROSABUD.