Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: Zakup energii elektrrycznej na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.