Opinia Sądu Konkursowego


Opinia Sądu konkursowego na temat zwycięskiego projektu

Praca tak w części urbanistycznej jak i architektonicznej najpełniej odpowiada na warunki konkursu oraz zalecenia sądu konkursowego po I etapie. Zagospodarowanie terenu i przyjęte w nim rozwiązania w sposób harmonijny wiążą się z funkcjami wewnętrznymi stanowiąc ich kontynuację (kino, kawiarnia, sale ekspozycji). Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem działki stanowi spójną kompozycję przestrzenną. Obiekt będący dziełem sztuki samym w sobie, proponuje niezwykle interesujące założenie przestrzenne dające nadzieję, że stanie się on ikoną Radomia. Odważne, kontrastujące ze sobą formy stare i nowe podkreślają historyczną wartość budynku elektrowni. Jedyna praca, która z pełną konsekwencją odniosła się i rozwiązała wszystkie elewacje, w tym elewację zachodnią, trudną do zdefiniowania, oraz bardzo istotną piątą elewację, czyli dach. Centralna przestrzeń komunikacyjna oświetlona w sposób naturalny nadaje kolejne nowe efekty, otwarcia przestrzeni i niespodziewane perspektywy. Nowe elementy architektoniczne wprowadzone do starej kubatury stanowią jednorodny, dynamiczny organizm.

Uwagi Sądu do projektu budowlanego:

Przed przystąpieniem do projektu budowlanego zaleca się zmianę funkcji sali bankietowej na funkcję wystawienniczą z możliwością wykorzystania jej na wernisaże. Należy również przedyskutować kolorystykę ścian oraz inne wytyczne, co do wykończenia wnętrz, sal ekspozycyjnych oraz drobnych zmian funkcjonalnych (winda, sanitariaty, zaplecza.) Sąd konkursowy zwraca uwagę inwestorowi na potrzebę szczegółowej analizy przyjętych rozwiązań materiałowych dotyczących ścian zewnętrznych.