Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”