Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie badań geotechnicznych.


W wyniku ogłoszonego przetargu w trybie zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę.
Została nim firma GEOTEKO Sp. z o.o. 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5.