Rozstrzygnięcie przetargu na zakup specjalistycznych komputerów wraz z wyposażeniem.


W wyniku ogłoszonego przetargu w trybie zapytania cenowego wyłoniono sprzedawcę.
Została nim firma Bit.Com RHU Rafał Gębura, 26-600 Radom, ul. Ogińskiego 2a.