Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro na usługi poligraficzne

Radom, 3 czerwca 2009 roku.


 


W dniu 29 maja 2009 roku został przeprowadzony przetarg na usługi poligraficzne w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, przy ulicy Kopernika 1.

W przetargu uczestniczyły następujące firmy:

Agencja Reklamowo – Wydawnicza A. Grzegorczyk z siedzibą w Stare Babice przy ulicy Gen T. Kutrzeby 15:
a) Oferta obejmowała wszystkie kategorie zamówienia.
b) Wartość zamówienia obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery wynosiła 149000,00 złotych netto – co dawało 17,61 punktów;
c) Wartość zamówienia obejmująca plakaty wynosiła 12000,00 złotych netto – co dawało
5,07 punktów;
d) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca katalogów, zaproszeń, ulotek wynosiła 45 punktów;
e) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca plakatów wynosiła 5 punktów;
f) Termin realizacji zleceń jednostkowych przedstawionych przez Oferenta:
- katalogi – 10 dni – Zamawiający przyznał 1,4 punktów;
- plakaty - 4 dni – Zamawiający przyznał 2 punkty;
- zaproszenia - 4 dni – Zamawiający przyznał 1,5 punktu;
- ulotki - 4 dni – Zamawiający przyznał 1,5 punktu;
- banery - 5 dni – Zamawiający przyznał 0,8 punktu;
g) Suma punktów obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery – 67,81.
h) Suma punktów obejmująca plakaty – 12,07.


Drukarnia Bimart S.C. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Dąbrowskiego 9a:
a) Oferta obejmowała wszystkie kategorie zamówienia.
b) Wartość zamówienia obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery wynosiła 81990,00 złotych netto – co dawało 32 punkty;
c) Wartość zamówienia obejmująca plakaty wynosiła 7600 złotych netto – co dawało
8 punktów;
d) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca katalogów, zaproszeń, ulotek wynosiła 20 punktów;
e) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca plakatów wynosiła 0 punktów;
f) Termin realizacji zleceń jednostkowych przedstawionych przez Oferenta:
- katalogi - 21 dni – Zamawiający przyznał 0,67 punktu;
- plakaty - 4 dni – Zamawiający przyznał 2 punkty;
- zaproszenia - 3 dni – Zamawiający przyznał 2 punkty;
- ulotki - 3 dni – Zamawiający przyznał 2 punktów;
- banery - 7 dni – Zamawiający przyznał 0,57 punktu;
g) Suma punktów obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery – 57,24.
h) Suma punktów obejmująca plakaty – 10.


Grupa K.K. Kochanowski Sp. j. z siedzibą w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 3a:
a) Oferta obejmowała wszystkie kategorie zamówienia, oprócz plakatów.
b) Wartość zamówienia obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery wynosiła 108911,00 złotych netto – co dawało 24,09 punktów;
c) Wartość zamówienia obejmująca plakaty – nie dotyczy;
d) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca katalogów, zaproszeń, ulotek wynosiła 40 punktów;
e) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca plakatów – nie dotyczy;
f) Termin realizacji zleceń jednostkowych przedstawionych przez Oferenta:
- katalogi - 7 dni – Zamawiający przyznał 2 punkty;
- plakaty – nie dotyczy;
- zaproszenia - 4 dni – Zamawiający przyznał 1,5 punktu;
- ulotki - 4 dni – Zamawiający przyznał 1,5 punktu;
- banery - 2 dni – Zamawiający przyznał 2 punkty;
g) Suma punktów obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery – 71,09.
h) Suma punktów obejmująca plakaty – nie dotyczy.

Polskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Orzechowa 2:
a) Oferta obejmowała wszystkie kategorie zamówienia, oprócz plakatów.
b) Wartość zamówienia obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery wynosiła 145389,35 złotych netto – co dawało 18,05 punktów;
c) Wartość zamówienia obejmująca plakaty – nie dotyczy;
d) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca katalogów, zaproszeń, ulotek wynosiła 20 punktów;
e) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca plakatów – nie dotyczy;
f) Termin realizacji zleceń jednostkowych przedstawionych przez Oferenta:
- katalogi - 21 dni – Zamawiający przyznał 0,67 punktu;
- plakaty – nie dotyczy;
- zaproszenia - 7 dni – Zamawiający przyznał 0,86 punktu;
- ulotki - 5 dni – Zamawiający przyznał 1,2 punktu;
- banery - 4 dni – Zamawiający przyznał 1 punkt;
g) Suma punktów obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery – 41,78.
h) Suma punktów obejmująca plakaty – nie dotyczy.


„ARGRAF” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76:
a) Oferta obejmowała wszystkie kategorie zamówienia.
b) Wartość zamówienia obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery wynosiła 122240,00 złotych netto – co dawało 21,46 punktów;
c) Wartość zamówienia obejmująca plakaty wynosiła 14500 złotych netto – co dawało 4,19 punktów;
d) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca katalogów, zaproszeń, ulotek wynosiła 36 punktów;
e) Ocena w kategorii poziom edytorski załączonych do oferty próbek reklamowych dotycząca plakatów wynosiła 4 punkty;
f) Termin realizacji zleceń jednostkowych przedstawionych przez Oferenta:
- katalogi - 14 dni – Zamawiający przyznał 1 punkt;
- plakaty - 5 dni – Zamawiający przyznał 1,6 punktu;
- zaproszenia - 5 dni – Zamawiający przyznał 1,2 punktu;
- ulotki - 5 dni – Zamawiający przyznał 1,2 punktu;
- banery - 5 dni – Zamawiający przyznał 0,8 punktu;
g) Suma punktów obejmująca katalogi, zaproszenia, ulotki, banery – 61,66
h) Suma punktów obejmująca plakaty – 9,79


W wyniku przeprowadzonego przetargu Zamawiający wybrał następujące firmy:

Do realizacji zamówienia obejmującego swym zakresem katalogi, zaproszenia, ulotki, banery: Grupa K.K. Kochanowski Sp. j. z siedzibą w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 3a, która uzyskała 71,09 punktów.

Do realizacji zamówienia obejmującego swym zakresem plakaty: Agencje Reklamowo – Wydawniczą A. Grzegorczyk z siedzibą w Stare Babice przy ulicy Gen T. Kutrzeby 15, która uzyskała 12,07 punktów.