Spektakularny sukces radomskiej „Elektrowni”

 

Spektakularny sukces radomskiej „Elektrowni”

  

Dwa dzieła z naszej kolekcji – „Oczodoły” Rafała Bujnowskiego i „Zombie (Portret konny Andy’ego Warhola)” duetu Kijewski / Kocur – gościły w ostatnich miesiącach na dwóch ważnych wystawach: „Contemporary Art from Poland” w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz „140 uderzeń na minutę” na tegorocznym Open’er Festival w Gdyni. Świadczy to o prestiżu kolekcji, a także o tym, że strategia jej rozbudowy przynosi wymierne rezultaty. 

Wystawa „Contemporary Art from Poland”, przygotowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, prezentowana była w dniach 17.03-19.06.2016. Pokazano na niej dzieła 24 artystów, m.in. Tomka Barana, Rafała Bujnowskiego, Anety Grzeszczykowskiej, Ewy Juszkiewicz, Zofii Kulik, Marii Lobody, Goshki Macugi, Radka Szlagi i Izy Tarasewicz. Cykliczne wystawy pod tytułem „Sztuka współczesna państw członkowskich Unii Europejskiej” zainicjował w 1997 roku Europejski Bank Centralny, który za każdym razem prezentuje dokonania współczesnych artystów jednego z krajów Wspólnoty.

„140 uderzeń na minutę” to z kolei ekspozycja przygotowana w ramach piątej już edycji projektu Muzeum i udostępniona publiczności podczas Open’er Festival 2016 w dniach 29.06-2.07. Współtworzyło ją Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa ukazywała związki kultury rave w latach 90. XX w. ze sztuką współczesną w Polsce, a można było na niej zobaczyć dzieła m.in. Pawła Althamera, Marty Deskur, Marka Kijewskiego / Małgorzaty Malinowskiej (Kocur), Grupy Ładnie, Marcina Maciejowskiego, Józefa Robakowskiego, Marcelo Zammenhoffa i Alicji Żebrowskiej. 

Kolekcja Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, budowana od kilku lat, liczy już ponad 600 eksponatów. Kompozycję duetu Kijewski / Kocur pt. „Zombie (Portret konny Andy’ego Warhola)” (1998) zakupiliśmy do niej w 2009 roku, zaś obraz Rafała Bujnowskiego pt. „Oczodoły” (2010) w 2015 roku. Wiele spośród dzieł tworzących nasze zbiory było wypożyczanych na wystawy do prestiżowych muzeów, centrów sztuki i galerii. Znawcy przedmiotu uznają naszą kolekcję za jedną z najciekawszych w kraju wśród kolekcji sztuki współczesnej tworzonych po 2000 roku.

Opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronach internetowych: www.culture.pl oraz www.opener.pl

Fotografie z wystawy „Contemporary Art from Poland” prezentujemy dzięki uprzejmości jej organizatora