Wydawnictwa


 


Bożena Kowalska, Fragmenty życia. Pamiętnik artystyczny 1967– 1973.

Moja kolekcja – dary od przyjaciół.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010
Format – A-4
Objętość – 432 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa twarda
ISBN 978-83-62140-20-6


 Cena – 50 zł

 

Kolejna, dwudziesta już, książka znanej krytyk i kurator składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczono pamiętnik z lat 1967–1973, który jest subiektywnym zapisem przemian sztuki polskiej i światowej w tym okresie. Pamiętnik pisany przez świadka, jak i uczestnika życia artystycznego, pokazuje mechanizmy polityki kulturalnej PRL-u, przedstawia szeroką panoramę wydarzeń artystycznych (również ich kulisy) w kraju i za granicą, a także galerię barwnych postaci – artystów, kuratorów, krytyków – które w decydujący sposób wpłynęły na kształt polskiej sztuki tych lat. Ukazuje ówczesne strategie kuratorskie i krytyczne autorki i jej preferencje estetyczne. Pamiętnik, opatrzony wieloma fotografiami archiwalnymi z prywatnego albumu Bożeny Kowalskiej, doskonale oddaje klimat tamtych czasów i stanowi ciekawe i cenne źródło dla badaczy, jak i miłośników sztuki współczesnej.
W drugiej części, mającej charakter albumowy, przedstawiono ponad setkę reprodukcji reprezentatywnych dzieł (głównie obrazów) z kolekcji autorki, powstałej z darów przyjaciół-artystów. Przeważa, preferowany i promowany przez Kowalską, nurt sztuki artykułowany „językiem geometrii” (m.in. Berdyszak, Bruch, Dłubak, Fangor, Krasiński, Pfahler, Stażewski, Winiarski), ale są również obecne inne sposoby obrazowania (m.in. Brzozowski, Hasior, Lenica, Nowosielski, Opałka).
 
 Tomasz Dobiszewski, Shadowplay
Kurator i redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010
Format – 20 x 20 cm
Objętość – 36 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe, Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-16-9
 

Cena – 20 zł

Dokumentacja projektu będącego instalacją typu site specific, zrealizowaną w wybranym przez artystę układzie pomieszczeń w radomskiej Elektrowni. Praca – ukazująca fascynację autora światłem i jego symboliką – porusza problematykę miejsca i jego historii, czasu i przemijania, śladu, fotografii jako narzędzia dokumentacji, ale przede wszystkim jako medium, które wykorzystuje zjawiska fizyczne i chemiczne.
Jak pisze we wstępie do katalogu Marianna Michałowska: Realizacje Dobiszewskiego, można by powiedzieć, dodają fotograficznemu obrazowi, w sposób realny, a nie tylko iluzjonistyczny, brakujący trzeci wymiar. Tytułowa Gra z cieniem kontynuuje takie myślenie o fotografii, która stanowi przecież nie tyle zapis światła, ile wizerunek cienia.


 

Jan Świdziński, Sztuka i jej kontekst 
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009

Redaktor – Łukasz Guzek

Wersja językowa – PL

Format – 21 x 15 cm

Objętość – 96 s. 

Ilustracje czarno-białe

Oprawa miękka

ISBN 978-83-924930-9-9
 

Nakład wyczepany.

 


Wydana wspólnie przez Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim i MCSW Elektrownia w Radomiu, 2009. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2005 po francusku (L'art et son Contexte) staraniem Le Lieu, Centre en Art Actuael w Quebec w Kanadzie. Książka zawiera zwięzłe omówienie podstawowych zagadnień teorii i praktyki "sztuki jako sztuki kontekstualnej" referowanych przez jej autora z obecnej perspektywy.
 


 

Koany w elektrowni. Dzieło sztuki jako koan
Kurator wystawy i pomysłodawca sesji – Tomasz Sikorski 
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Format – 21 x 21 cm, Objętość – 208 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe + płyta CD z dodatkowym materiałem ilustracyjnym, Oprawa miękka
ISBN 978-83-928809-2-9

Cena – 30 złKsiążka jest dokumentacją projektu ukierunkowanego na wyeksponowanie obecności koanu zarówno we współczesnej twórczości artystycznej, jak również w towarzyszącym jej dyskursach krytycznym i teoretycznym. Pierwsza część wydawnictwa dokumentuje wystawę Koany w elektrowni, zdominowaną przez instalacje, w której udział wzięli: J. Bałdyga, M. Bałka, M. Berdyszak, Czekalska+Golec, A. Dłużniewski, K. Kamoji, L. Knaflewski, P. Kurka, R. Ługowski, T. Sikorski, M. Sobczyk, R. Szczerbowski. Na drugą część składają się referaty będące pokłosiem sesji Dzieło sztuki jako koan, zorganizowanej na zakończenie wystawy. Referaty układają się w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich tworzą erudycyjne wystąpienia poświęcone głównie fenomenowi koanu w kręgu kultury i cywilizacji wschodniej (autorzy: J. Dobrowolski, M. Mostowicz, M. Góralski, P. Trzeciak). Następny blok tworzą referaty, poświęcone próbom analizy wpływu koanu na twórczość artystyczną oraz zastosowaniem pojęcia koanu do opisu i interpretacji sztuki współczesnej (autorzy: B. Jasiński, T. Sikorski, I. Rychłowska, K. Jurecki, A. Sobota, A. Saj).
Pozycja została zaprojektowana i zrealizowana w nietypowy sposób – pośrodku książki znajduje się otwór o średnicy 24 mm. Rarytas dla bibliofilów. 
 
 


Wystawa poplenerowa Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Prognozy dla sztuki – Radziejowice 2009
Kurator wystawy i pleneru– Bożena Kowalska

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A5

Objętość – 79 s.
Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-12-1

Nakład wyczerpany. 

Katalog wystawy prezentującej efekty 27. Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, który we wrześniu 2009 r. odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Reprodukowane prace, podarowane przez artystów, weszły w skład kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

 


Kazimierz Piotrowski, Krzysztof Zarębski. Erotematy słabnącego Erosa. Przyczynek do dziejów performance w Polsce i Stanach Zjednoczonych po 1968 roku

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Radom 2009,

Format - B5,

Objętość - 368 s.,

Ilustracje czarno-białe i kolorowe,

Oprawa miękka i twarda,

ISBN 978-83-62140-08-4,

Cena – 30 zł 

 

Monografia, ukazująca sylwetkę artysty - jednego z najwybitniejszych, przedstawicieli polskiej neoawangardy - w panoramie rodzimej i światowej sztuki. Bogato ilustrowana książka zawiera również, kalendarium twórczości, bibliografię, summary oraz indeks osób. Cenna pozycja nie tylko dla badaczy sztuki współczesnej.
 


 

Zbigniew Warpechowski, Wolność
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Radom 2009,

Format - A-5,

Objętość - 120 s.

Ilustracje – okładka: kolor, środek: czarno-białe,

Oprawa miękka,

ISBN 978-83-62140-04-6,

 

Cena – 20 zł 
 

Szósta już książka w dorobku pioniera polskiego performance’u jest zbiorem dziewięciu tekstów, napisanych w ostatnich kilku latach. Autor zamieszcza nie tylko teksty dotyczące mniej znanych faktów z dziejów polskiej sztuki współczesnej, ale także traktujące o roli i pozycji artysty i sztuki w społeczeństwie oraz uwikłaniach współczesnej sztuki w dyskursy polityki, ideologii, ekonomii, religii czy filozofii. 
  Global Communication Festiwal 
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Dyrektor festiwalu: Bartosz Łukasiewicz

Wersja językowa – PL, ENG
Format – 23 x 25 cm
Objętość – 72 s.

Oprawa twarda

ISBN 978-83-928809-6-7

Nakład wyczerpany.

Dokumentacja międzynarodowego festiwalu performance „Global Communication”, który w dniach 8-15 sierpnia 2009 r. odbył się w MCSW „Elektrownia”. Trzy przedsięwzięcia składające się na festiwal odpowiadają układowi książki. Pierwsza część zawiera teksty wystąpień uczestników konferencji teoretycznej„W kontekście teraz” (Łukasz Guzek, Kazimierz Piotrowski, Grzegorz Borkowski, Justyna Ryczek, Bogusław Jasiński, Bartosz Łukasiewicz). Część druga poświęcona została „Międzynarodowym Warsztatom Performance” przeprowadzonym przez Johannesa BBB Deimlinga. Ostatnia część stanowi dokumentację wystąpień uczestników Festiwalu Przeciwieństw „Kontra” ze wstępem Dariusza Fodczuka.

 


 

 

Sukienka
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Kurator wystawy – Agnieszka Gniotek
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 23,5 x 23,5 cm
Objętość – 64 s.

Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-00-8

Cena – 10 zł

Dokumentacja wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła się w MCSW „Elektrownia” w dniach 24 listopada 2009 – 10 stycznia 2010. Wystawa dotyczyła kobiecego stroju i jego roli w kontekście społecznym, kulturowym, na polu mitu i tradycji, o czym szerzej pisze Agnieszka Gniotek w zamieszczonym w katalogu tekście „O funkcjach reprezentacyjnych i opresyjnych sukienki”. W wystawie wzięły udział znakomite polskie artystki: Anna Baumgart, Agata Michowska, Agata Zbylut, Marta Deskur, Katarzyna Majak, Beata Ewa Białecka, Agata Rościecha, Jadwiga Sawicka, Barbara Pilch, Magdalena Moskwa. Częścią ekspozycji była prezentacja filmu Zbigniewa Libery „Jak tresuje się dziewczynki”.

 


  

Like a Rolling Stone
Kurator – Leszek Golec
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 22 x 22 cm
Objętość – 84 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa miękka
ISBN 978-83—928809-9-8

 

Nakład wyczerpany.

Obszerna dokumentacja wystawy przygotowanej w ramach Festiwalu Sztuki Kamień, przez trzy instytucje: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie najpierw była pokazywana przed przeniesieniem do warszawskiej galerii Appendix2. Ekspozycja ukazywała kamień wieloaspektowo: jako tworzywo rzeźbiarskie i jako pradawny symbol występujący w kulturze, jego topikę i metaforykę, a przede wszystkim jako źródło inspiracji lub refleksji we współczesnych sztukach wizualnych. Te zagadnienia obszernie analizuje w erudycyjnym wstępie Jan St. Wojciechowski. Katalog mieści także biogramy uczestników wystawy (od klasyków polskiej rzeźby do wybitnych artystów współczesnych) i reprodukcje ich prac. 
 
 


 Witold Tomasz Kowalski, Malarstwo
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009

Kuratorzy – Mariusz Jończy, Paulina Czajor, Sławosz Balcerzak
Format – A4

Objętość –36 s.

Oprawa miękka

ISBN 978-83-60623-62-6
 

Nakład wyczerpany

Bogato ilustrowany katalog wystawy zorganizowanej we współpracy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i Muzeum Sztuki Współczesnej – Oddziału Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy twórczej artysty. Kilkadziesiąt reprodukcji ilustruje ewolucję warsztatu Witolda Kowalskiego na przestrzeni tego okresu i prezentuje główne obszary jego zainteresowań.Joanna Krzysztoń, Stan przejściowy
Kurator – Andrzej Mitan
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 21 x 21 cm
Objętość – 40 s.
Ilustracje kolorowe 
Oprawa miękka
ISBN 978-83-928809-3-6

 

Nakład wyczerpany.ł

Bogato ilustrowany katalog wystawy będącej wyborem obrazów artystki namalowanych w ciągu ostatnich sześciu lat. Zawiera także wstęp Jana Rylkego i wywiad autorki z samą sobą, zatytułowany Stan przejściowy.